De Miljoenennota 2017: Wat gaat er veranderen in de gezondheidszorg?

26-09-2017

Glazen koetsen, koffertjes met reeds gelekte geheimen en bonte hoedjes: de jaarlijkse aangelegenheid die Prinsjesdag heet is reeds gepasseerd. Ondanks het traditiegetrouwe lekken van de Miljoenennota blijft het spannend: waar komt het geld vandaan, en wellicht belangrijker, waar gaat het heen?

De gezondheidszorg is één van de roerige onderwerpen waar de media gretig zendtijd aan besteedt. Discussies over aandacht voor de mens in plaats van de patiënt, het eigen risico en het vergoeden van de medicijnen vliegen je om de oren. Ondanks de positieve cijfers, blijft deze sector een zorgenkindje, waar vergrijzing en medicalisering een grote rol in spelen. Ik geloof dat meer regels en administratieve lasten uiteindeijk de rek uit gezondheidsinstellingen zal halen wanneer daar geen financiële ruimte tegenover staat. Om in de woorden van Koning Willem-Alexander te spreken: "Het is belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed", maar wat betekent dit voor jouw gezondheidsinstelling?

Zorguitgaven

De miljoenennota heeft immer een groot effect op de koers van de Nederlandse bedrijvensector. Zo ook zijn er dit jaar wijzigingen in de zorgbestedingen over de gehele linie. In de begroting van het Ministerie van VWS verschijnt een investering van € 4,2 miljard in de gezondheidszorg; hiermee stijgen de uitgaven van € 5.515 naar € 5.721 (+3,7%) per verzekerde. De opbouw van de zorguitgaven zijn als volgt:

Afbeelding Miljoenennota Gezondheidszorg 2017

Zorgpremie, -toeslag en eigen risico

De verwachting is dat zorgpremies voor verzekerden met gemiddeld € 6 per maand zullen stijgen. Deze stijging van € 72 per jaar komt neer op een nominale premie van € 1.362 (+ 5,6%), voornamelijk bestaande uit financiële tegenvallers in de begroting van verzekeraars in 2016, overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering in 2015 en een klein deel inflatie. In november zal er meer duidelijkheid ontstaan over de daadwerkelijke premiestijging per verzekeraar.

Alleenstaande zorgtoeslaggerechtigden kunnen maximaal € 131 (+ 12,3%) per persoon per jaar verwachten. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt deze zelfs met maximaal € 194 (+ 9,5%). De nieuwe toeslaghoogte (€ 1.197 en € 2.237 respectievelijk) is een koopkrachtmaatregel van het demissionair kabinet om de verhoogde premie te compenseren.

Het eigen risico blijft, ondanks rumoer in de media, op € 385 per persoon per jaar.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Werkgevers gaan 6,90% inkomensafhankelijke zorgpremie betalen voor hun werknemers, ten opzichte van 6,65% in 2017. Daarnaast betalen zelfstandigen en gepensioneerden in 2018 5,65% ten opzichte van 5,40% in 2017.

Investeringen

De verpleeghuiszorg kan de komende jaren op forse investeringen rekenen: vanaf 2021 is een structurele investering van 2,1 miljard euro. Na het pleidooi van Hugo Borst en Carin Gaemers is besloten om hun blauwdruk te gebruiken voor de investering in kwaliteit en aandacht voor de patiënt. Het bedrag loopt tot 2021 op, waar er in 2018 begonnen wordt met 435 miljoen euro. Daarnaast is er tot 2020 meer zorgpersoneel nodig, waar 350 miljoen euro beschikbaar voor wordt gemaakt.

Basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering wordt ieder jaar herzien, echter dit keer in mindere mate dan voorgaande jaren. Enkele uitbreidingen zijn oefentherapie voor mensen met artrose aan knie- en/of heupgewrichten, nieuwe geneesmiddelen voor o.a. borstkanker, darmklachten en hepatitis C. Oncologiepatiënten krijgen ook vergoeding voor ziekenvervoer van en naar behandeling indien zij immuuntherapie ontvangen. Verzorging van minderjarigen wordt vanaf 2018 vanuit het basispakket vergoed, echter zal de hulp bij dagelijkse levensverrichtingen onder de Jeugdwet vallen. Er zijn geen behandelingen uit het basispakket gehaald.

De Miljoenennota en jouw organisatie

Dankzij een hogere toeslag wordt er een lichte stijging in zorgconsumptie verwacht - immers is de drempel om zorg te consumeren verlaagd door de verlaagde impact op de portemonnee. Financiële ruimte zoals voorgesteld in de Miljoenennota is de verwachting dat er meer ruimte is voor aanvullend zorgpersoneel, zowel aan het bed als in de ondersteunende diensten. Daarnaast is het rustig met betrekking tot wet- en regelgeving, wat ruimte geeft om te investeren in kwaliteit, voornamelijk door procesverbeteringen, kritische analyse in registratiegedrag en optimalisatieslagen in het ICT-landschap.

Investeringen nu betalen zich terug door verminderde controledruk en overhead in toekomstige jaren, waarnaast voorbereidende werkzaamheden voor Horizontaal Toezicht in de Zorg ruimte krijgen voor een aanvullende verbeteringsslag. Ben je ook van plan om je registratiewerkzaamheden duidelijker in kaart te brengen, processen door te lichten of de eerste stappen richting HTZ te zetten? Dan hoor ik graag van je. Voor het complete verhaal van het Ministerie van VWS klik je hier.

De zorgagenda

  • 26 september: de dinsdag na Prinsjesdag maakt zorgverzekeraar DSW traditiegetrouw als eerste de zorgpremie voor het komende jaar bekend
  • 12 november: alle zorgverzekeraars zijn verplicht hun premies en polisvoorwaarden voor het komende jaar te publiceren
  • 31 december: de laatste dag dat verzekerden kunnen overstappen op een nieuwe zorgverzekering (waarbij de huidige automatisch wordt opgezegd)
  • 1 januari 2018: Wet- en regelgevingskaders RZ18 worden van kracht

Auteur: Pim Caris

Direct contact Naar onze blog
Foto Pim Caris Miljoenennota 2017