ForFarmers

ForFarmers is een onderneming die bestaat uit veevoederfabrieken en handelsfirma's die voeding voor landbouwdieren leveren aan boeren in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië.

Opdracht: Als medewerker crediteuren zorgen voor tijdige betaling, het wegwerken van achterstanden en helpen met het verbeteren van zowel de contacten met als de werkwijze van de collega’s in Duitsland

De werkzaamheden bij opdrachtgever ForFarmers in de praktijk

Initieel lag de prioriteit bij het wegwerken van achterstanden. Toen dit gebeurd was zijn meerdere collega’s van Fincade zich gaan richten op verbeteringen in het betalingsproces.

Naast de standaard werkzaamheden op een crediteurenadministratie (facturen boeken, betalen en controles op betalingen) bleken er nog verbeteringen mogelijk in processen en projecten. Zo zijn bijvoorbeeld de doorlooptijden van het betalingsproces verkort, het aantal aanmaningen tot een minimum teruggedrongen en is de aanlevering van facturen in het crediteurenproces gedigitaliseerd.

Om ervoor te zorgen dat facturen digital worden ingeladen, geboekt en betaald met het facturatiesysteem is het ‘team digitaliseren facturen’ samen gaan werken met leveranciers. Alleen de controle is nog mensenwerk. De efficiëntie van het proces is hierdoor aanzienlijk verbeterd en het is de ambitie om in de toekomst steeds meer leveranciers van dit proces gebruik te laten maken.

Ook de uitvoering van de maandafsluiting behoort tot de werkzaamheden. Voor een sluitende balans wordt er gezorgd dat alle facturen aan het einde van de maand geboekt of gecorrigeerd zijn.

De resultaten tot nu toe bij opdrachtgever ForFarmers

We hebben het crediteurenproces op verschillende fronten weten te verbeteren. Dit resulteert in een nog grotere tevredenheid bij de leveranciers. Enkele voorbeelden:

  • Door het digitaliseren van alle facturen van Duitse bedrijven is het proces versneld en blijven de facturen altijd traceerbaar in het proces. Voorheen ging 60%-70% van deze facturen per mail of zelfs per post. De doorlooptijd per factuur is teruggebracht van gemiddeld 16 naar 9 dagen.
  • De eerste grote leveranciers maken gebruik van het digitale facturatieproces, waardoor steeds meer facturen volledig digitaal verwerkt worden. Een gevolg is ook dat er minder fouten worden gemaakt en dat heeft weer tot gevolg dat er steeds minder facturen handmatig worden verwerkt.
  • We hebben er voor gezorgd dat zogenaamde Intercompanyfacturen (facturen van een ForFarmers-bedrijf aan een ander ForFarmers-bedrijf) centraal binnenkomen. De voordelen hiervan zijn; meer overzicht , facturen worden sneller in behandeling genomen en er zijn minder correcties nodig tijdens de maandafsluiting.

Wil jij ook aan de slag met gave opdrachten? Kom werken bij Fincade

Terug naar het overzicht
ForFArmers