Wellant College

Het Wellant College is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Zij verzorgen het onderwijs voor maar liefst 13.000 leerlingen en er zijn  1.400 medewerkers actief verspreid over 34 locaties.

Opdracht: Voor een periode van 23 maanden zijn twee van onze Finance Professionals bij Wellant College aan de slag gegaan om voor de gehele afdeling crediteuren de kwaliteit van het werk en de efficiëntie te verhogen. Er diende een cultuuromslag gemaakt te worden.

De werkzaamheden bij opdrachtgever Wellant College in de praktijk

Tijdens deze opdracht worden enerzijds de standaard werkzaamheden die horen bij een afdeling Crediteuren gedaan. Anderzijds analyseren we deze werkzaamheden en signaleren we verbeterpunten.

Inmiddels zijn er twee nieuwe systemen geïmplementeerd voor inkoopfacturen en voor een passysteem. Dit heeft voor een geheel nieuwe, efficiëntere manier van werken gezorgd. Vanaf dag één is de afdeling Crediteuren betrokken geweest bij de nieuwe systemen. Er is veel samenspraak geweest over de nieuwe werkwijze. Soms voelt het alsof afdeling Crediteuren een soort helpdesk is geworden voor de nieuwe systemen. Dit komt mogelijk door de gastvrije instelling en de bereidheid om te helpen, gecombineerd met het feit dat de Finance Professionals snel nieuwe dingen oppakken en beheersen.

Ook breder in de organisatie leveren de Finance Professionals een bijdrage. Zo wordt er input gegeven in werkgroepen over transitorische posten m.b.t. het jaarwerk. Ook is er regelmatig overleg met het projectbureau om de afhandeling van projectfacturen te vergemakkelijken. En er wordt meegedacht en samengewerkt met Accounting.

Het resultaat bij onze opdrachtgever

  • Er zaten bij het begin van de opdracht vijf medewerkers op de afdeling Crediteuren. Door processen te verbeteren en efficiënter te werken, zijn er nu nog maar drie medewerkers nodig. Vanaf maart 2019 wordt dit zelfs teruggebracht naar twee.
  • Succesvolle implementatie van twee nieuwe softwaresystemen. Voor inkoopfacturen en voor een passysteem.
  • Openstaande posten in de boekhouding uit 2015, 2016 en 2017 zijn volledig uitgezocht en verwerkt.
  • Door de frisse wind die onze Finance Proffesionals met zich mee hebben gebracht is de relatie tussen de centrale ondersteunende dienst en de diverse locaties in het land verbeterd.  

Kom ook werken bij Fincade

Terug naar het overzicht
Wellant College Fincade