Detachering en Interim Management

Detachering en interim management moet ontzorgen

Wanneer je besluit een interim professional in te zetten, doe je dat veelal uit ‘noodzaak’ en niet uit ‘luxe’. Je staat voor een uitdaging die je samen met de interimmer wilt aanpakken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • nieuwe wet- en regelgeving waarvan actuele kennis in de organisatie moet worden gebracht
 • een reorganisatie die begeleid moet worden
 • het opvangen van capaciteit middels detachering bij het wegvallen van een collega
 • processen die verbeterd moeten worden

Kies je voor detachering dan wil je een finance professional die meteen van toegevoegde waarde is. Iemand die snel uit de startblokken schiet, meteen zelfstandig aan de slag gaat, aan een half woord genoeg heeft en je werk uit handen neemt in plaats van je werk bezorgt.

Vind je finance professional


Finance professionals die je laten groeien

Bij Fincade hanteren we een uniek werving-, selectie- en coachingsbeleid zodat we je dit kunnen garanderen. Professionals worden door ons geselecteerd aan de hand van hun vooropleiding, specifieke vakkennis en soft skills. We selecteren hen onder meer op:

 • hun uitgebreide vakkennis en hun honger naar meer;
 • hun sterke drive om (je organisatie en zichzelf) te verbeteren;
 • hun analytische, politieke en communicatie vaardigheden;
 • het snel zien van verbanden;
 • het goed kunnen onderscheiden van relevante en niet relevante zaken;
 • het heel goed over de grenzen van hun detachering opdracht heen kunnen kijken én acteren;
 • hun productiviteit;
 • de kwaliteit die zij leveren.

Het hebben van zulke goede collega’s is nog best lastig. Omdat we hen aan het einde van een interim opdracht slechts met moeite weer van jou kunnen losweken.

Intensieve samenwerking tijdens detachering

Finance professionals van Fincade komen niet ‘gewoon de opdracht doen’. Zij zijn gedreven om je organisatie en zichzelf te verbeteren. Ze bekijken dan ook altijd de hele keten en niet alleen hun eigen schakel. En ze willen aan je expliciete, maar ook aan je impliciete verwachtingen voldoen.

Gedurende hun detachering bij je organisatie worden ze daarom ook intensief door Fincade opgeleid, getraind en gecoacht. Dat laatste zowel bij jou op locatie als bij ons. Zodat de interim opdracht voor iedereen naar volle tevredenheid wordt afgerond.