Verrassende carrièremoves dankzij Finance Traineeship

Robin is meester in de Rechten en heeft ruim 7,5 jaar voor Fincade gewerkt. Ondertussen heeft hij ons verlaten en is hij Teammanager bij een IT-bedrijf. Dat lijken toch geen logische stappen. Reden om hem nog eens op te zoeken en hem hier over aan de tand te voelen. Wat heeft hij eigenlijk gehad aan zijn tijd bij Fincade?

Verbeteringen

Robin is ondertussen teammanager van de Orderdesk & RMA bij Centralpoint. Toen hij daar van start ging waren er veel verbeteringen mogelijk op die afdelingen. Het was een redelijk nieuwe afdeling, een afsplitsing van sales, en er waren nog geen structuren en werkafspraken. Wat er wel was: veel te veel werk en een hoge werkdruk, met als gevolg onderbezetting. Dit werd onder andere te lijf gegaan met uitzendkrachten.

Een bekende situatie voor Robin. Tijdens zijn tijd bij Fincade is hij een zelfde soort problematiek al vaker tegengekomen. Alles wat hij toen geleerd heeft kon hij nu opnieuw toepassen, nog beter zelfs. Robin: “Nu we bijna een jaar verder zijn worden problemen structureel opgelost. We zijn zaken gaan meten, doelen gaan stellen. Nu loopt alles soepeler, en hopen we met de huidige bezetting klaar te zijn voor een omzettoename in de komende jaren.”

Kweekvijver

“Ik zie deze afdeling als de kweekvijver voor de rest van het bedrijf” vervolgt Robin. “Je leert hier alles over wat er allemaal speelt na de verkoop, alle processen aan de achterkant. Die kennis biedt je veel doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie”. Daarom vindt Robin het heel belangrijk om zijn team goed op te leiden.

“Dat is echt een visie die ik hier ingebracht heb en die gelukkig heel goed werd ontvangen. Door die opleidingen en trainingen merk je dat het niveau van de medewerkers van de Orderdesk omhoog gaat. Dat komt de organisatie ten goede. Het is ook belangrijk omdat in de toekomst steeds meer werk geautomatiseerd kan worden. Het handmatige werk dat overblijft is complex en daar heb je goed opgeleide medewerkers voor nodig.”

Waarom het traineeship bij Fincade

De visie van Robin komt voort uit zijn eigen carrièrepad vertelt hij. In 2010 startte Robin als een van de eerste Finance Trainees bij Fincade. Robin: “Ik ben afgestudeerd als meester in de Rechten, maar na mijn studie wilde ik mijn blik verbreden en in verschillende keukens kijken. Het raakvlak met Finance had ik vanuit mijn specialisatie in Financieringsconstructies."

Tijdens het traineeship bij Fincade ben ik onderaan de ladder begonnen. Met dit Finance traineeship doe je een schat aan ervaring op, op verschillende fronten. Mijn eerste werkzaamheden waren uitvoerend administratief, maar door opleiding en ervaring ben ik snel gegroeid. Je kunt in mijn ogen pas een goede manager of leidinggevende worden als je ook kennis van de uitvoerende werkzaamheden hebt. Ik vind dit pad echt voor iedereen een aanrader.”

Vijf verschillende Finance afdelingen

De wens om in verschillende keukens te kijken is in vervulling gegaan. Uiteindelijk heeft Robin in zijn tijd bij Fincade in vijf verschillende organisaties op de afdeling Finance gewerkt. Eerst met meer uitvoerende taken, zoals het verwerken van facturen, maar al snel ook op het gebied van controlling, procesverbetering en management.

Robin vertelt over een opdracht die voor hem het belangrijkst is geweest, die bij een groot ziekenhuis. “De opdracht was om de processen bij de crediteurenadministratie op orde te krijgen. Daar kreeg ik al vrij snel de rol als teamleider toebedeeld."  

“We begonnen zonder iets van een werkverdeling, er waren achterstanden en iedereen deed wat hij of zij dacht dat goed was. In de eerste paar maanden zijn we aan de slag gegaan met het wegwerken van de achterstanden. Ik ben productiviteit gaan meten en heb een weekstart ingevoerd. Deze activiteiten vielen toevallig samen met een implementatie van LEAN in het hele ziekenhuis. Ik was met hetzelfde bezig, maar wist alleen nog niet dat je het LEAN kon noemen. Het hielp me om verder te professionaliseren.”

Robin vervolgt: “Door mijn eerdere ervaringen had ik een heel duidelijk beeld bij hoe de processen op een crediteurenadministratie en in de Purchase to Pay keten moesten lopen. Inhoudelijk was ik ervaren, het leidinggeven aan een team was echter redelijk nieuw. Door vallen en opstaan heb ik mijn leidinggevende stijl ontwikkeld en waar nodig aangepast.”

Persoonlijke ontwikkeling

De uitgangsituatie bij het ziekenhuis lijkt erg op de situatie van de start in zijn huidige baan. Nu is Robin echter een belangrijke ervaring rijker. “Op het interpersoonlijke vlak had ik bij het ziekenhuis een uitdagende start met het team. Ik zal eerlijk zijn, ik heb vanwege de omstandigheden hard moeten werken om een relatie op te bouwen met het team.

Er is één tip van mijn manager bij Fincade die me altijd is bijgebleven: je moet met iedereen een haakje hebben, een bandje, iets om over te praten. Naarmate ik dat meer ging toepassen in het team, groeide ik. Je moet deze techniek echt beheersen als je teamleider of manager bent. Bij mijn huidige werk heb ik dit ook direct met succes kunnen toepassen” zegt Robin.

Wat het Finance traineeship me heeft gebracht

“Als ik nu terugkijk zijn alle eerdere opdrachten belangrijke bouwstenen geweest in mijn carrière tot nu toe. Door het traineeship heb ik (en dan somt Robin op, red.):

  • dankzij detachering veel ervaringen bij verschillende bedrijven opgedaan
  • ontdekt wat wel en niet bij mij past
  • geleerd dat je kansen krijgt, maar ook kunt creëren
  • een grote persoonlijke groei doorgemaakt

Ik heb de basis gelegd in Finance, maar ondertussen kan ik ‘het denken in processen’ los zien van Finance. Het is belangrijk voor elke branche en afdeling, je kunt het overal toepassen.”

Lees hier meer over het traineeship

Terug naar het overzicht
Finance Professional Robin