Wat is detachering?

Detachering is een vak, net als finance. Van professionals die in de detachering actief zijn wordt immers verwacht dat zij vanaf de eerste dag van hun opdracht even productief zijn als hun directe collega’s. Zonder dat zij de tijd krijgen om zich rustig in te werken, zich softwarepakketten en procedures eigen te maken en alle collega’s te leren kennen. Als er al van collega’s gesproken kan worden, want technisch gezien zijn de mensen met wie zij samenwerken niet hun collega’s maar hun klanten. En zij zijn geen collega maar een leverancier.

Hoe zorgen finance professionals er dan voor dat ze succesvol tijdens hun detachering bij onze opdrachtgevers?

Structurele verbeteringen

Voor finance professionals in de detachering het belangrijk om vanaf de eerste dag van de opdracht van toegevoegde waarde te zijn. Goede afspraken maken over wat wel en niet van hen verwacht wordt, systemen en procedures snel doorgronden en aan een half woord genoeg hebben zijn daarbij basisvoorwaarde.

Maar ook zijn zij continu op zoek naar mogelijkheden om jou als klant in positieve zin te verrassen. Met hun kennis, ervaring en positief kritische blik op wat er om hen heen gebeurt zien zij snel de kansen om het nog beter te doen. Jij profiteert daardoor niet alleen van hun aanwezigheid en de bijdrage die zij leveren aan het dagelijkse proces, maar ook van hun kwaliteiten om tot structurele verbeteringen te komen.

Binnen 24 uur de juiste finance professional

Bij Fincade draait detachering om kwaliteit, slagvaardigheid en eigenaarschap. Onze finance professionals zijn in staat zichzelf in de snelst mogelijke tijd in te werken in hun nieuwe omgeving. We selecteren hen immers op de competenties om succesvol te zijn in de detachering. We zijn daarbij in staat om jou als opdrachtgever binnen 24 uur een geschikte kandidaat voor te stellen die voor jou een vraagstuk oplost. Maar we doen dit alleen als we ook echt zeker zijn van de juiste oplossing. We komen tenslotte een probleem oplossen en niet een extra probleem brengen.

Resultaatverplichting

We voelen ons eigenaar van de problemen van onze klanten en gaan altijd resultaatverplicht te werk. Als je als klant niet binnen 10 dagen overtuigd bent van onze kwaliteiten en vertrouwen hebt in de manier waarop we je uitdaging te lijf gaan, betaal je niets. Daarom besteden we veel aandacht aan het maken van de juiste match, zowel vakinhoudelijk als qua persoon.

Voor finance professionals van Fincade betekent dit dat een opdracht altijd aansluit bij hun kwaliteiten en ambities. Voor jou als opdrachtgever biedt dat de zekerheid dat Fincade het probleem oplost. Altijd. Dat is detachering volgens Fincade.

Overigens horen we graag van jou hoe jij hier tegenaan kijkt. Daar willen we graag van leren.

De juiste professional voor je finance uitdaging

Wil je meer weten over finance professionals die je finance problemen oplossen? Klik hieronder door en maak een afspraak!

Finance Professionals van Fincade