Wat is een moderne Financial Controller?

De financial controller is binnen een team, afdeling of organisatie verantwoordelijk voor accurate, tijdige en volledige rapportage van historische informatie. Hij of zij borgt rapportagestandaarden, toetst waarderingsgrondslagen en zorgt ervoor dat alle interne en externe stakeholders op het juiste moment beschikken over de juiste informatie.

 

Starter of young professional? Klik hier als je een gave baan in finance zoek

 

Zoveel meer dan een saaie, stoffige boekhouder

De financial controller is ook degene die de vertaalslag van de relevante wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk maakt, risico’s identificeert en bewustzijn creëert in de business. Hiermee is de financial controller meer dan alleen het sluitstuk van het gehele financieel administratieve proces. Hij of zij is de waakhond die stakeholders op de juiste momenten informeert, processen aan de wettelijke kaders en verplichtingen toetst en risico’s minimaliseert. Een enorm belangrijke en verantwoordelijke taak die vooral in de interne organisatie regelmatig wordt ondergewaardeerd en afgeschilderd als de traditionele boekhouder, stoffig en saai.

Brede set aan competenties

Fincade waardeert de financial controller als partner van de interne organisatie op het gebied van procesbeheersing en risicomanagement. Maar we verliezen ook de traditionele aandachtsgebieden van de financial controller niet uit het oog; de maandrapportage en jaarrekening, balansposities, financieringsvraagstukken en vanzelfsprekend de relevante verantwoording richting interne en externe stakeholders. 

Dit vraagt van de financial controller een brede set aan competenties en vaardigheden. Waarbij de combinatie van een sterk ontwikkeld analytisch en conceptueel denkvermogen enerzijds en goede advies- en rapportagevaardigheden anderzijds absolute basisvoorwaarden zijn.

Financial controller als regisseur informatievoorziening

Ook de wijze waarop de financial controller in staat is automatisering in te zetten voor procesbeheersing en informatievoorziening is een belangrijke succesfactor. Daar waar in toenemende mate handmatige werkzaamheden worden geautomatiseerd, neemt het belang van het borgen van de kwaliteit van data snel toe. We zien ook hier een belangrijke rol weggelegd voor de financial controller, die als regisseur van de informatievoorziening risico’s beheerst en grip houdt op de kwaliteit. 

Financial Controllers van Fincade

Zowel starters, young professionals en ervaren financials krijgen vanuit de Fincade Finance Academy alle relevante handvatten aangereikt om nu en in de toekomst succesvol te zijn als financial controller en een leidende rol te spelen in de digitale transformatie.

Wil je eens verder praten over hoe een finance professional van Fincade van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw organisatie? Klik dan vooral eens verder of neem meteen contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Ik ben een opdrachtgever met een finance uitdaging

Ik wil graag eens met jullie om tafel ziten